Organización

Geografía e Historia (organización departamental curso académico 2017-18)

departamento de Geografía e Historia
códigonombre cargogrupos
GH1 Jesús Fresán Miqueleiz Jefe/a Dpto. Geografía e Historia
GH2 Rosa Aznárez Goyena
GH3 Mikel Rodríguez Álvarez
GH4 Luis Alberto Andía Celaya Dirección
GH5 Marcos Fernández García tutoría de 1C