Organización

Filosofía (organización departamental curso académico 2017-18)

departamento de Filosofía
códigonombre cargogrupos
FI1 Ana Mª Urdánoz Tabuenca Jefe/a Dpto. Filosofía
Responsable de Convivencia
tutoría de B1C
FI2 Lourdes Echeverría Echepare tutoría de B1D