Organización

Filosofía (organización de departamento - curso académico 2018-19)

departamento de Filosofía
códigonombre cargogrupos
FI1 Ana Urdánoz Tabuenca Responsable de convivencia
FI2 Lourdes Echeverría Echepare Jefe/a Dpto Filosofía