Organización

Filosofía (organización de departamento - curso académico 2019-20)

departamento de Filosofía
códigonombre cargogrupos
FI1 Ana Urdánoz Tabuenca Jefatura Departamento
Responsable de convivencia
tutoría de B1D
FI2 Lourdes Echeverría Echepare tutoría de B1C