Organización

Euskera (organización de departamento - curso académico 2018-19)

departamento de Euskera
códigonombre cargogrupos
EK1 Maite Aizpun García Jefe/a Dpto Euskera
EK1 Amara Castañón González (sustituye a Maite Aizpun) Jefe/a Dpto Euskera
EK2 Tania Filgueira Garro tutoría de 2C