Organización

Tecnología (organización departamental curso académico 2016-17)

departamento de Tecnología
códigonombrecargogrupos
TC1Fco Villafranca GraciaJefe Departamento Tecnología
Responsable Nuevas Tecnologías
2B 2C 4A 4C 4D B1B
TC2José Luis Asín Buñuel 1C 4A 4B 4C 4D B1A B1B B1C B1D B2A B2B B2C
TC3Ricardo Ocariz OrozSecretario
1A 1B 2A 2B B2A
TC4Amaia Casadamón Serranotutoría de 1D1A 1B 1D 2A 2B 2C 2D 4D